Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 6 18 24 19
15/02 kl 02 52 22 74 67
15/02 kl 03 83 21 104 104
15/02 kl 04 87 22 109 109
15/02 kl 05 68 26 94 94
15/02 kl 06 33 27 60 64
15/02 kl 07 -8 27 19 23
15/02 kl 08 -44 24 -20 -17
15/02 kl 09 -67 24 -43 -42
15/02 kl 10 -73 24 -49 -49
15/02 kl 11 -62 20 -42 -40
15/02 kl 12 -35 20 -15 -12
15/02 kl 13 5 17 22 26
15/02 kl 14 49 14 63 74
15/02 kl 15 83 13 96 -
15/02 kl 16 96 14 110 -
15/02 kl 17 85 12 97 -
15/02 kl 18 56 10 66 -
15/02 kl 19 17 15 32 -
15/02 kl 20 -23 14 -9 -
15/02 kl 21 -54 18 -36 -
15/02 kl 22 -72 16 -56 -
15/02 kl 23 -75 22 -53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 134 128 100 76
Laveste vannstand -56 -37 -3 -9 -61
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm