Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 24 24 24 19
15/02 kl 02 72 75 74 67
15/02 kl 03 102 105 104 104
15/02 kl 04 105 112 109 109
15/02 kl 05 87 93 94 94
15/02 kl 06 52 59 60 64
15/02 kl 07 16 22 19 23
15/02 kl 08 -22 -17 -20 -17
15/02 kl 09 -43 -36 -43 -42
15/02 kl 10 -55 -49 -49 -49
15/02 kl 11 -47 -42 -42 -40
15/02 kl 12 -15 -9 -15 -12
15/02 kl 13 20 25 22 26
15/02 kl 14 65 71 63 74
15/02 kl 15 95 101 96 -
15/02 kl 16 111 119 110 -
15/02 kl 17 97 104 97 -
15/02 kl 18 64 72 66 -
15/02 kl 19 27 35 32 -
15/02 kl 20 -13 -6 -9 -
15/02 kl 21 -39 -33 -36 -
15/02 kl 22 -56 -48 -56 -
15/02 kl 23 -57 -48 -53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 141 146 141 101
Laveste vannstand -57 -39 -8 -26 -58
Avvik gult nivå -47 -25 -20 -25 -65
Avvik orange nivå -62 -40 -35 -40 -80
Avvik rødt nivå -80 -58 -53 -58 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm