Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 -26 - -23 -23
15/02 kl 01 19 24 23 24
15/02 kl 02 67 74 74 75
15/02 kl 03 104 104 104 104
15/02 kl 04 109 109 109 110
15/02 kl 05 94 94 94 94
15/02 kl 06 64 60 59 60
15/02 kl 07 23 19 18 19
15/02 kl 08 -17 -20 -20 -20
15/02 kl 09 -42 -43 -43 -43
15/02 kl 10 -49 -49 -49 -50
15/02 kl 11 -40 -42 -42 -42
15/02 kl 12 -12 -15 -15 -15
15/02 kl 13 26 22 22 22
15/02 kl 14 74 63 63 64
15/02 kl 15 - 96 96 96
15/02 kl 16 - 110 112 112
15/02 kl 17 - 97 98 98
15/02 kl 18 - 66 67 67
15/02 kl 19 - 32 32 32
15/02 kl 20 - -9 -12 -11
15/02 kl 21 - -36 -38 -37
15/02 kl 22 - -56 -58 -58
15/02 kl 23 - -53 -53 -55

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 110 134 128 100 76
Max. fra modell: 14/02 12 112 138 125 99 74
Max. fra modell: 14/02 00 112 132 126 106 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm