Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -60 23 -37 -
16/02 kl 01 -31 27 -4 -
16/02 kl 02 9 35 44 -
16/02 kl 03 46 41 87 -
16/02 kl 04 69 44 113 -
16/02 kl 05 71 48 119 -
16/02 kl 06 54 49 103 -
16/02 kl 07 26 46 72 -
16/02 kl 08 -6 54 48 -
16/02 kl 09 -34 58 24 -
16/02 kl 10 -53 58 5 -
16/02 kl 11 -59 56 -3 -
16/02 kl 12 -52 58 6 -
16/02 kl 13 -31 61 30 -
16/02 kl 14 1 56 57 -
16/02 kl 15 37 54 91 -
16/02 kl 16 65 61 126 -
16/02 kl 17 76 58 134 -
16/02 kl 18 68 53 121 -
16/02 kl 19 46 58 104 -
16/02 kl 20 16 60 76 -
16/02 kl 21 -14 59 45 -
16/02 kl 22 -40 57 17 -
16/02 kl 23 -56 54 -2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 134 128 100 76
Laveste vannstand -56 -37 -3 -9 -61
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm