Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - -37 -38 -38
16/02 kl 01 - -4 -6 -7
16/02 kl 02 - 44 44 42
16/02 kl 03 - 87 85 82
16/02 kl 04 - 113 112 109
16/02 kl 05 - 119 116 115
16/02 kl 06 - 103 102 100
16/02 kl 07 - 72 70 73
16/02 kl 08 - 48 45 46
16/02 kl 09 - 24 22 21
16/02 kl 10 - 5 5 1
16/02 kl 11 - -3 -1 -5
16/02 kl 12 - 6 8 6
16/02 kl 13 - 30 30 28
16/02 kl 14 - 57 57 58
16/02 kl 15 - 91 91 93
16/02 kl 16 - 126 129 126
16/02 kl 17 - 134 138 132
16/02 kl 18 - 121 124 116
16/02 kl 19 - 104 104 101
16/02 kl 20 - 76 75 71
16/02 kl 21 - 45 42 40
16/02 kl 22 - 17 15 12
16/02 kl 23 - -2 -2 -7

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 110 134 128 100 76
Max. fra modell: 14/02 12 112 138 125 99 74
Max. fra modell: 14/02 00 112 132 126 106 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm