Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -59 56 -3 -
17/02 kl 01 -49 54 5 -
17/02 kl 02 -26 59 33 -
17/02 kl 03 6 63 69 -
17/02 kl 04 37 60 97 -
17/02 kl 05 56 61 117 -
17/02 kl 06 59 61 120 -
17/02 kl 07 48 65 113 -
17/02 kl 08 27 63 90 -
17/02 kl 09 2 66 68 -
17/02 kl 10 -22 68 46 -
17/02 kl 11 -40 64 24 -
17/02 kl 12 -50 69 19 -
17/02 kl 13 -48 69 21 -
17/02 kl 14 -34 73 39 -
17/02 kl 15 -9 72 63 -
17/02 kl 16 22 66 88 -
17/02 kl 17 47 74 121 -
17/02 kl 18 59 69 128 -
17/02 kl 19 57 66 123 -
17/02 kl 20 43 66 109 -
17/02 kl 21 21 64 85 -
17/02 kl 22 -3 61 58 -
17/02 kl 23 -26 57 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 134 128 100 76
Laveste vannstand -56 -37 -3 -9 -61
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm