Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -8 11 -3 -
17/02 kl 01 -1 19 5 -
17/02 kl 02 23 45 33 -
17/02 kl 03 57 83 69 -
17/02 kl 04 84 112 97 -
17/02 kl 05 105 137 117 -
17/02 kl 06 114 146 120 -
17/02 kl 07 102 136 113 -
17/02 kl 08 80 121 90 -
17/02 kl 09 55 91 68 -
17/02 kl 10 35 63 46 -
17/02 kl 11 16 44 24 -
17/02 kl 12 9 36 19 -
17/02 kl 13 11 37 21 -
17/02 kl 14 27 54 39 -
17/02 kl 15 52 74 63 -
17/02 kl 16 80 105 88 -
17/02 kl 17 109 132 121 -
17/02 kl 18 119 143 128 -
17/02 kl 19 115 141 123 -
17/02 kl 20 103 129 109 -
17/02 kl 21 78 109 85 -
17/02 kl 22 52 89 58 -
17/02 kl 23 30 66 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 141 146 141 101
Laveste vannstand -57 -39 -8 -26 -58
Avvik gult nivå -47 -25 -20 -25 -65
Avvik orange nivå -62 -40 -35 -40 -80
Avvik rødt nivå -80 -58 -53 -58 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm