Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -43 55 12 -
18/02 kl 01 -50 57 7 -
18/02 kl 02 -44 54 10 -
18/02 kl 03 -26 49 23 -
18/02 kl 04 0 49 49 -
18/02 kl 05 28 44 72 -
18/02 kl 06 48 44 92 -
18/02 kl 07 55 45 100 -
18/02 kl 08 50 43 93 -
18/02 kl 09 35 42 77 -
18/02 kl 10 13 41 54 -
18/02 kl 11 -11 40 29 -
18/02 kl 12 -33 42 9 -
18/02 kl 13 -48 39 -9 -
18/02 kl 14 -52 43 -9 -
18/02 kl 15 -43 41 -2 -
18/02 kl 16 -21 39 18 -
18/02 kl 17 7 40 47 -
18/02 kl 18 33 41 74 -
18/02 kl 19 50 40 90 -
18/02 kl 20 54 39 93 -
18/02 kl 21 46 38 84 -
18/02 kl 22 29 36 65 -
18/02 kl 23 6 34 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 134 128 100 76
Laveste vannstand -56 -37 -3 -9 -61
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm