Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 8 47 12 -
18/02 kl 01 2 41 7 -
18/02 kl 02 2 51 10 -
18/02 kl 03 21 67 23 -
18/02 kl 04 47 88 49 -
18/02 kl 05 72 119 72 -
18/02 kl 06 87 137 92 -
18/02 kl 07 94 141 100 -
18/02 kl 08 86 128 93 -
18/02 kl 09 70 108 77 -
18/02 kl 10 47 83 54 -
18/02 kl 11 20 50 29 -
18/02 kl 12 -5 22 9 -
18/02 kl 13 -22 4 -9 -
18/02 kl 14 -26 0 -9 -
18/02 kl 15 -18 9 -2 -
18/02 kl 16 2 33 18 -
18/02 kl 17 31 59 47 -
18/02 kl 18 54 85 74 -
18/02 kl 19 71 99 90 -
18/02 kl 20 76 102 93 -
18/02 kl 21 67 96 84 -
18/02 kl 22 51 78 65 -
18/02 kl 23 25 53 40 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 141 146 141 101
Laveste vannstand -57 -39 -8 -26 -58
Avvik gult nivå -47 -25 -20 -25 -65
Avvik orange nivå -62 -40 -35 -40 -80
Avvik rødt nivå -80 -58 -53 -58 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm