Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 -19 35 16 -
19/02 kl 01 -38 33 -5 -
19/02 kl 02 -49 31 -18 -
19/02 kl 03 -46 29 -17 -
19/02 kl 04 -31 25 -6 -
19/02 kl 05 -5 23 18 -
19/02 kl 06 24 19 43 -
19/02 kl 07 47 17 64 -
19/02 kl 08 60 16 76 -
19/02 kl 09 59 10 69 -
19/02 kl 10 45 10 55 -
19/02 kl 11 22 8 30 -
19/02 kl 12 -6 5 -1 -
19/02 kl 13 -33 4 -29 -
19/02 kl 14 -53 2 -51 -
19/02 kl 15 -61 0 -61 -
19/02 kl 16 -54 0 -54 -
19/02 kl 17 -33 -2 -35 -
19/02 kl 18 -3 -2 -5 -
19/02 kl 19 28 -4 24 -
19/02 kl 20 51 -3 48 -
19/02 kl 21 59 0 59 -
19/02 kl 22 54 -1 53 -
19/02 kl 23 36 2 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 134 128 100 76
Laveste vannstand -56 -37 -3 -9 -61
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm