Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 -1 24 16 -
19/02 kl 01 -21 6 -5 -
19/02 kl 02 -31 -6 -18 -
19/02 kl 03 -27 -1 -17 -
19/02 kl 04 -14 13 -6 -
19/02 kl 05 10 38 18 -
19/02 kl 06 35 64 43 -
19/02 kl 07 58 88 64 -
19/02 kl 08 71 101 76 -
19/02 kl 09 68 98 69 -
19/02 kl 10 52 82 55 -
19/02 kl 11 27 58 30 -
19/02 kl 12 -3 27 -1 -
19/02 kl 13 -30 0 -29 -
19/02 kl 14 -50 -22 -51 -
19/02 kl 15 -58 -30 -61 -
19/02 kl 16 -55 -24 -54 -
19/02 kl 17 -38 -8 -35 -
19/02 kl 18 -7 23 -5 -
19/02 kl 19 23 52 24 -
19/02 kl 20 47 76 48 -
19/02 kl 21 56 83 59 -
19/02 kl 22 49 75 53 -
19/02 kl 23 29 58 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 119 141 146 141 101
Laveste vannstand -57 -39 -8 -26 -58
Avvik gult nivå -47 -25 -20 -25 -65
Avvik orange nivå -62 -40 -35 -40 -80
Avvik rødt nivå -80 -58 -53 -58 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm