Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 16 16 7
19/02 kl 01 - -5 -7 -14
19/02 kl 02 - -18 -19 -
19/02 kl 03 - -17 -18 -
19/02 kl 04 - -6 -5 -
19/02 kl 05 - 18 18 -
19/02 kl 06 - 43 44 -
19/02 kl 07 - 64 65 -
19/02 kl 08 - 76 74 -
19/02 kl 09 - 69 71 -
19/02 kl 10 - 55 56 -
19/02 kl 11 - 30 31 -
19/02 kl 12 - -1 0 -
19/02 kl 13 - -29 -30 -
19/02 kl 14 - -51 - -
19/02 kl 15 - -61 - -
19/02 kl 16 - -54 - -
19/02 kl 17 - -35 - -
19/02 kl 18 - -5 - -
19/02 kl 19 - 24 - -
19/02 kl 20 - 48 - -
19/02 kl 21 - 59 - -
19/02 kl 22 - 53 - -
19/02 kl 23 - 38 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 110 134 128 100 76
Max. fra modell: 14/02 12 112 138 125 99 74
Max. fra modell: 14/02 00 112 132 126 106 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm