Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 18 43 35 -
19/02 kl 01 17 44 33 -
19/02 kl 02 18 43 31 -
19/02 kl 03 19 45 29 -
19/02 kl 04 17 44 25 -
19/02 kl 05 15 43 23 -
19/02 kl 06 11 40 19 -
19/02 kl 07 11 41 17 -
19/02 kl 08 11 41 16 -
19/02 kl 09 9 39 10 -
19/02 kl 10 7 37 10 -
19/02 kl 11 5 36 8 -
19/02 kl 12 3 33 5 -
19/02 kl 13 3 33 4 -
19/02 kl 14 3 31 2 -
19/02 kl 15 3 31 0 -
19/02 kl 16 -1 30 0 -
19/02 kl 17 -5 25 -2 -
19/02 kl 18 -4 26 -2 -
19/02 kl 19 -5 24 -4 -
19/02 kl 20 -4 25 -3 -
19/02 kl 21 -3 24 0 -
19/02 kl 22 -5 21 -1 -
19/02 kl 23 -7 22 2 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 61 74 57 35
Laveste værets virkning 10 23 54 34 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm