Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 152 18 170 165
15/02 kl 02 198 22 220 213
15/02 kl 03 229 21 250 250
15/02 kl 04 233 22 255 255
15/02 kl 05 214 26 240 240
15/02 kl 06 179 27 206 210
15/02 kl 07 138 27 165 169
15/02 kl 08 102 24 126 129
15/02 kl 09 79 24 103 104
15/02 kl 10 73 24 97 97
15/02 kl 11 84 20 104 106
15/02 kl 12 111 20 131 134
15/02 kl 13 151 17 168 172
15/02 kl 14 195 14 209 220
15/02 kl 15 229 13 242 -
15/02 kl 16 242 14 256 -
15/02 kl 17 231 12 243 -
15/02 kl 18 202 10 212 -
15/02 kl 19 163 15 178 -
15/02 kl 20 123 14 137 -
15/02 kl 21 92 18 110 -
15/02 kl 22 74 16 90 -
15/02 kl 23 71 22 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 280 274 246 222
Laveste vannstand 90 109 143 137 85
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm