Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 170 170 170 165
15/02 kl 02 218 221 220 213
15/02 kl 03 248 251 250 250
15/02 kl 04 251 258 255 255
15/02 kl 05 233 239 240 240
15/02 kl 06 198 205 206 210
15/02 kl 07 162 168 165 169
15/02 kl 08 124 129 126 129
15/02 kl 09 103 110 103 104
15/02 kl 10 91 97 97 97
15/02 kl 11 99 104 104 106
15/02 kl 12 131 137 131 134
15/02 kl 13 166 171 168 172
15/02 kl 14 211 217 209 220
15/02 kl 15 241 247 242 -
15/02 kl 16 257 265 256 -
15/02 kl 17 243 250 243 -
15/02 kl 18 210 218 212 -
15/02 kl 19 173 181 178 -
15/02 kl 20 133 140 137 -
15/02 kl 21 107 113 110 -
15/02 kl 22 90 98 90 -
15/02 kl 23 89 98 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 287 292 287 247
Laveste vannstand 89 107 138 120 88
Avvik gult nivå -47 -25 -20 -25 -65
Avvik orange nivå -62 -40 -35 -40 -80
Avvik rødt nivå -80 -58 -53 -58 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm