Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 18 18 18 13
15/02 kl 02 20 23 22 15
15/02 kl 03 19 22 21 21
15/02 kl 04 18 25 22 22
15/02 kl 05 19 25 26 26
15/02 kl 06 19 26 27 31
15/02 kl 07 24 30 27 31
15/02 kl 08 22 27 24 27
15/02 kl 09 24 31 24 25
15/02 kl 10 18 24 24 24
15/02 kl 11 15 20 20 22
15/02 kl 12 20 26 20 23
15/02 kl 13 15 20 17 21
15/02 kl 14 16 22 14 25
15/02 kl 15 12 18 13 -
15/02 kl 16 15 23 14 -
15/02 kl 17 12 19 12 -
15/02 kl 18 8 16 10 -
15/02 kl 19 10 18 15 -
15/02 kl 20 10 17 14 -
15/02 kl 21 15 21 18 -
15/02 kl 22 16 24 16 -
15/02 kl 23 18 27 22 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 61 74 57 35
Laveste værets virkning 10 23 54 34 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm