Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 86 23 109 -
16/02 kl 01 115 27 142 -
16/02 kl 02 155 35 190 -
16/02 kl 03 192 41 233 -
16/02 kl 04 215 44 259 -
16/02 kl 05 217 48 265 -
16/02 kl 06 200 49 249 -
16/02 kl 07 172 46 218 -
16/02 kl 08 140 54 194 -
16/02 kl 09 112 58 170 -
16/02 kl 10 93 58 151 -
16/02 kl 11 87 56 143 -
16/02 kl 12 94 58 152 -
16/02 kl 13 115 61 176 -
16/02 kl 14 147 56 203 -
16/02 kl 15 183 54 237 -
16/02 kl 16 211 61 272 -
16/02 kl 17 222 58 280 -
16/02 kl 18 214 53 267 -
16/02 kl 19 192 58 250 -
16/02 kl 20 162 60 222 -
16/02 kl 21 132 59 191 -
16/02 kl 22 106 57 163 -
16/02 kl 23 90 54 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 280 274 246 222
Laveste vannstand 90 109 143 137 85
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm