Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 107 116 109 -
16/02 kl 01 138 147 142 -
16/02 kl 02 186 196 190 -
16/02 kl 03 224 232 233 -
16/02 kl 04 245 259 259 -
16/02 kl 05 255 269 265 -
16/02 kl 06 240 260 249 -
16/02 kl 07 218 238 218 -
16/02 kl 08 192 208 194 -
16/02 kl 09 163 181 170 -
16/02 kl 10 144 158 151 -
16/02 kl 11 135 150 143 -
16/02 kl 12 145 160 152 -
16/02 kl 13 168 185 176 -
16/02 kl 14 196 213 203 -
16/02 kl 15 228 245 237 -
16/02 kl 16 263 281 272 -
16/02 kl 17 273 287 280 -
16/02 kl 18 263 277 267 -
16/02 kl 19 244 260 250 -
16/02 kl 20 213 229 222 -
16/02 kl 21 183 199 191 -
16/02 kl 22 156 174 163 -
16/02 kl 23 139 157 144 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 287 292 287 247
Laveste vannstand 89 107 138 120 88
Avvik gult nivå -47 -25 -20 -25 -65
Avvik orange nivå -62 -40 -35 -40 -80
Avvik rødt nivå -80 -58 -53 -58 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm