Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
16/02 kl 00 - 109 108 108
16/02 kl 01 - 142 140 139
16/02 kl 02 - 190 190 188
16/02 kl 03 - 233 231 228
16/02 kl 04 - 259 258 255
16/02 kl 05 - 265 262 261
16/02 kl 06 - 249 248 246
16/02 kl 07 - 218 216 219
16/02 kl 08 - 194 191 192
16/02 kl 09 - 170 168 167
16/02 kl 10 - 151 151 147
16/02 kl 11 - 143 145 141
16/02 kl 12 - 152 154 152
16/02 kl 13 - 176 176 174
16/02 kl 14 - 203 203 204
16/02 kl 15 - 237 237 239
16/02 kl 16 - 272 275 272
16/02 kl 17 - 280 284 278
16/02 kl 18 - 267 270 262
16/02 kl 19 - 250 250 247
16/02 kl 20 - 222 221 217
16/02 kl 21 - 191 188 186
16/02 kl 22 - 163 161 158
16/02 kl 23 - 144 144 139

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 256 280 274 246 222
Max. fra modell: 14/02 12 258 284 271 245 220
Max. fra modell: 14/02 00 258 278 272 252 153
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm