Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 21 30 23 -
16/02 kl 01 23 32 27 -
16/02 kl 02 31 41 35 -
16/02 kl 03 32 40 41 -
16/02 kl 04 30 44 44 -
16/02 kl 05 38 52 48 -
16/02 kl 06 40 60 49 -
16/02 kl 07 46 66 46 -
16/02 kl 08 52 68 54 -
16/02 kl 09 51 69 58 -
16/02 kl 10 51 65 58 -
16/02 kl 11 48 63 56 -
16/02 kl 12 51 66 58 -
16/02 kl 13 53 70 61 -
16/02 kl 14 49 66 56 -
16/02 kl 15 45 62 54 -
16/02 kl 16 52 70 61 -
16/02 kl 17 51 65 58 -
16/02 kl 18 49 63 53 -
16/02 kl 19 52 68 58 -
16/02 kl 20 51 67 60 -
16/02 kl 21 51 67 59 -
16/02 kl 22 50 68 57 -
16/02 kl 23 49 67 54 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 61 74 57 35
Laveste værets virkning 10 23 54 34 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm