Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 87 56 143 -
17/02 kl 01 97 54 151 -
17/02 kl 02 120 59 179 -
17/02 kl 03 152 63 215 -
17/02 kl 04 183 60 243 -
17/02 kl 05 202 61 263 -
17/02 kl 06 205 61 266 -
17/02 kl 07 194 65 259 -
17/02 kl 08 173 63 236 -
17/02 kl 09 148 66 214 -
17/02 kl 10 124 68 192 -
17/02 kl 11 106 64 170 -
17/02 kl 12 96 69 165 -
17/02 kl 13 98 69 167 -
17/02 kl 14 112 73 185 -
17/02 kl 15 137 72 209 -
17/02 kl 16 168 66 234 -
17/02 kl 17 193 74 267 -
17/02 kl 18 205 69 274 -
17/02 kl 19 203 66 269 -
17/02 kl 20 189 66 255 -
17/02 kl 21 167 64 231 -
17/02 kl 22 143 61 204 -
17/02 kl 23 120 57 177 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 280 274 246 222
Laveste vannstand 90 109 143 137 85
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm