Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 138 157 143 -
17/02 kl 01 145 165 151 -
17/02 kl 02 169 191 179 -
17/02 kl 03 203 229 215 -
17/02 kl 04 230 258 243 -
17/02 kl 05 251 283 263 -
17/02 kl 06 260 292 266 -
17/02 kl 07 248 282 259 -
17/02 kl 08 226 267 236 -
17/02 kl 09 201 237 214 -
17/02 kl 10 181 209 192 -
17/02 kl 11 162 190 170 -
17/02 kl 12 155 182 165 -
17/02 kl 13 157 183 167 -
17/02 kl 14 173 200 185 -
17/02 kl 15 198 220 209 -
17/02 kl 16 226 251 234 -
17/02 kl 17 255 278 267 -
17/02 kl 18 265 289 274 -
17/02 kl 19 261 287 269 -
17/02 kl 20 249 275 255 -
17/02 kl 21 224 255 231 -
17/02 kl 22 198 235 204 -
17/02 kl 23 176 212 177 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 287 292 287 247
Laveste vannstand 89 107 138 120 88
Avvik gult nivå -47 -25 -20 -25 -65
Avvik orange nivå -62 -40 -35 -40 -80
Avvik rødt nivå -80 -58 -53 -58 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm