Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 51 70 56 -
17/02 kl 01 48 68 54 -
17/02 kl 02 49 71 59 -
17/02 kl 03 51 77 63 -
17/02 kl 04 47 75 60 -
17/02 kl 05 49 81 61 -
17/02 kl 06 55 87 61 -
17/02 kl 07 54 88 65 -
17/02 kl 08 53 94 63 -
17/02 kl 09 53 89 66 -
17/02 kl 10 57 85 68 -
17/02 kl 11 56 84 64 -
17/02 kl 12 59 86 69 -
17/02 kl 13 59 85 69 -
17/02 kl 14 61 88 73 -
17/02 kl 15 61 83 72 -
17/02 kl 16 58 83 66 -
17/02 kl 17 62 85 74 -
17/02 kl 18 60 84 69 -
17/02 kl 19 58 84 66 -
17/02 kl 20 60 86 66 -
17/02 kl 21 57 88 64 -
17/02 kl 22 55 92 61 -
17/02 kl 23 56 92 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 61 74 57 35
Laveste værets virkning 10 23 54 34 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm