Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 103 55 158 -
18/02 kl 01 96 57 153 -
18/02 kl 02 102 54 156 -
18/02 kl 03 120 49 169 -
18/02 kl 04 146 49 195 -
18/02 kl 05 174 44 218 -
18/02 kl 06 194 44 238 -
18/02 kl 07 201 45 246 -
18/02 kl 08 196 43 239 -
18/02 kl 09 181 42 223 -
18/02 kl 10 159 41 200 -
18/02 kl 11 135 40 175 -
18/02 kl 12 113 42 155 -
18/02 kl 13 98 39 137 -
18/02 kl 14 94 43 137 -
18/02 kl 15 103 41 144 -
18/02 kl 16 125 39 164 -
18/02 kl 17 153 40 193 -
18/02 kl 18 179 41 220 -
18/02 kl 19 196 40 236 -
18/02 kl 20 200 39 239 -
18/02 kl 21 192 38 230 -
18/02 kl 22 175 36 211 -
18/02 kl 23 152 34 186 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 280 274 246 222
Laveste vannstand 90 109 143 137 85
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm