Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 154 193 158 -
18/02 kl 01 148 187 153 -
18/02 kl 02 148 197 156 -
18/02 kl 03 167 213 169 -
18/02 kl 04 193 234 195 -
18/02 kl 05 218 265 218 -
18/02 kl 06 233 283 238 -
18/02 kl 07 240 287 246 -
18/02 kl 08 232 274 239 -
18/02 kl 09 216 254 223 -
18/02 kl 10 193 229 200 -
18/02 kl 11 166 196 175 -
18/02 kl 12 141 168 155 -
18/02 kl 13 124 150 137 -
18/02 kl 14 120 146 137 -
18/02 kl 15 128 155 144 -
18/02 kl 16 148 179 164 -
18/02 kl 17 177 205 193 -
18/02 kl 18 200 231 220 -
18/02 kl 19 217 245 236 -
18/02 kl 20 222 248 239 -
18/02 kl 21 213 242 230 -
18/02 kl 22 197 224 211 -
18/02 kl 23 171 199 186 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 287 292 287 247
Laveste vannstand 89 107 138 120 88
Avvik gult nivå -47 -25 -20 -25 -65
Avvik orange nivå -62 -40 -35 -40 -80
Avvik rødt nivå -80 -58 -53 -58 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm