Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 51 90 55 -
18/02 kl 01 52 91 57 -
18/02 kl 02 46 95 54 -
18/02 kl 03 47 93 49 -
18/02 kl 04 47 88 49 -
18/02 kl 05 44 91 44 -
18/02 kl 06 39 89 44 -
18/02 kl 07 39 86 45 -
18/02 kl 08 36 78 43 -
18/02 kl 09 35 73 42 -
18/02 kl 10 34 70 41 -
18/02 kl 11 31 61 40 -
18/02 kl 12 28 55 42 -
18/02 kl 13 26 52 39 -
18/02 kl 14 26 52 43 -
18/02 kl 15 25 52 41 -
18/02 kl 16 23 54 39 -
18/02 kl 17 24 52 40 -
18/02 kl 18 21 52 41 -
18/02 kl 19 21 49 40 -
18/02 kl 20 22 48 39 -
18/02 kl 21 21 50 38 -
18/02 kl 22 22 49 36 -
18/02 kl 23 19 47 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 61 74 57 35
Laveste værets virkning 10 23 54 34 -4
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm