Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 127 35 162 -
19/02 kl 01 108 33 141 -
19/02 kl 02 97 31 128 -
19/02 kl 03 100 29 129 -
19/02 kl 04 115 25 140 -
19/02 kl 05 141 23 164 -
19/02 kl 06 170 19 189 -
19/02 kl 07 193 17 210 -
19/02 kl 08 206 16 222 -
19/02 kl 09 205 10 215 -
19/02 kl 10 191 10 201 -
19/02 kl 11 168 8 176 -
19/02 kl 12 140 5 145 -
19/02 kl 13 113 4 117 -
19/02 kl 14 93 2 95 -
19/02 kl 15 85 0 85 -
19/02 kl 16 92 0 92 -
19/02 kl 17 113 -2 111 -
19/02 kl 18 143 -2 141 -
19/02 kl 19 174 -4 170 -
19/02 kl 20 197 -3 194 -
19/02 kl 21 205 0 205 -
19/02 kl 22 200 -1 199 -
19/02 kl 23 182 2 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 256 280 274 246 222
Laveste vannstand 90 109 143 137 85
Avvik gult nivå -56 -32 -38 -66 -90
Avvik orange nivå -71 -47 -53 -81 -105
Avvik rødt nivå -89 -65 -71 -99 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm