Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 145 170 162 -
19/02 kl 01 125 152 141 -
19/02 kl 02 115 140 128 -
19/02 kl 03 119 145 129 -
19/02 kl 04 132 159 140 -
19/02 kl 05 156 184 164 -
19/02 kl 06 181 210 189 -
19/02 kl 07 204 234 210 -
19/02 kl 08 217 247 222 -
19/02 kl 09 214 244 215 -
19/02 kl 10 198 228 201 -
19/02 kl 11 173 204 176 -
19/02 kl 12 143 173 145 -
19/02 kl 13 116 146 117 -
19/02 kl 14 96 124 95 -
19/02 kl 15 88 116 85 -
19/02 kl 16 91 122 92 -
19/02 kl 17 108 138 111 -
19/02 kl 18 139 169 141 -
19/02 kl 19 169 198 170 -
19/02 kl 20 193 222 194 -
19/02 kl 21 202 229 205 -
19/02 kl 22 195 221 199 -
19/02 kl 23 175 204 184 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 265 287 292 287 247
Laveste vannstand 89 107 138 120 88
Avvik gult nivå -47 -25 -20 -25 -65
Avvik orange nivå -62 -40 -35 -40 -80
Avvik rødt nivå -80 -58 -53 -58 -98
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm