Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 162 162 153
19/02 kl 01 - 141 139 132
19/02 kl 02 - 128 127 -
19/02 kl 03 - 129 128 -
19/02 kl 04 - 140 141 -
19/02 kl 05 - 164 164 -
19/02 kl 06 - 189 190 -
19/02 kl 07 - 210 211 -
19/02 kl 08 - 222 220 -
19/02 kl 09 - 215 217 -
19/02 kl 10 - 201 202 -
19/02 kl 11 - 176 177 -
19/02 kl 12 - 145 146 -
19/02 kl 13 - 117 116 -
19/02 kl 14 - 95 - -
19/02 kl 15 - 85 - -
19/02 kl 16 - 92 - -
19/02 kl 17 - 111 - -
19/02 kl 18 - 141 - -
19/02 kl 19 - 170 - -
19/02 kl 20 - 194 - -
19/02 kl 21 - 205 - -
19/02 kl 22 - 199 - -
19/02 kl 23 - 184 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 256 280 274 246 222
Max. fra modell: 14/02 12 258 284 271 245 220
Max. fra modell: 14/02 00 258 278 272 252 153
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm