Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 -109 -2 -111 -113
15/02 kl 02 -78 -2 -80 -85
15/02 kl 03 -29 -1 -30 -39
15/02 kl 04 27 -3 24 17
15/02 kl 05 71 -3 68 65
15/02 kl 06 94 -4 90 87
15/02 kl 07 94 -2 92 86
15/02 kl 08 73 -3 70 69
15/02 kl 09 36 -1 35 33
15/02 kl 10 -11 1 -10 -10
15/02 kl 11 -54 -1 -55 -57
15/02 kl 12 -81 1 -80 -84
15/02 kl 13 -84 0 -84 -84
15/02 kl 14 -64 2 -62 -63
15/02 kl 15 -25 -1 -26 -
15/02 kl 16 23 2 25 -
15/02 kl 17 68 0 68 -
15/02 kl 18 95 -2 93 -
15/02 kl 19 100 2 102 -
15/02 kl 20 86 0 86 -
15/02 kl 21 53 5 58 -
15/02 kl 22 8 0 8 -
15/02 kl 23 -39 6 -33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 106 117 99 88
Laveste vannstand -111 -89 -36 -30 -57
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm