Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
15/02 kl 00 -116 - -111 -109
15/02 kl 01 -113 -111 -110 -109
15/02 kl 02 -85 -80 -79 -76
15/02 kl 03 -39 -30 -29 -28
15/02 kl 04 17 24 25 28
15/02 kl 05 65 68 69 71
15/02 kl 06 87 90 91 95
15/02 kl 07 86 92 93 96
15/02 kl 08 69 70 71 74
15/02 kl 09 33 35 36 38
15/02 kl 10 -10 -10 -9 -8
15/02 kl 11 -57 -55 -54 -53
15/02 kl 12 -84 -80 -79 -77
15/02 kl 13 -84 -84 -84 -82
15/02 kl 14 -63 -62 -61 -60
15/02 kl 15 - -26 -25 -25
15/02 kl 16 - 25 25 26
15/02 kl 17 - 68 69 69
15/02 kl 18 - 93 94 96
15/02 kl 19 - 102 104 103
15/02 kl 20 - 86 87 87
15/02 kl 21 - 58 59 59
15/02 kl 22 - 8 9 9
15/02 kl 23 - -33 -33 -33

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 102 106 117 99 88
Max. fra modell: 14/02 12 104 109 121 107 87
Max. fra modell: 14/02 00 103 107 121 101 73
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm