Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 -2 -2 -2 -4
15/02 kl 02 -2 0 -2 -7
15/02 kl 03 -7 -3 -1 -10
15/02 kl 04 -4 1 -3 -10
15/02 kl 05 -8 -3 -3 -6
15/02 kl 06 -7 0 -4 -7
15/02 kl 07 -8 -3 -2 -8
15/02 kl 08 -5 0 -3 -4
15/02 kl 09 -4 1 -1 -3
15/02 kl 10 -1 3 1 1
15/02 kl 11 -1 2 -1 -3
15/02 kl 12 -4 1 1 -3
15/02 kl 13 -2 3 0 0
15/02 kl 14 -2 3 2 1
15/02 kl 15 -2 3 -1 -
15/02 kl 16 0 4 2 -
15/02 kl 17 -3 0 0 -
15/02 kl 18 0 4 -2 -
15/02 kl 19 -2 3 2 -
15/02 kl 20 2 6 0 -
15/02 kl 21 -1 4 5 -
15/02 kl 22 1 5 0 -
15/02 kl 23 0 5 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 35 54 46 27
Laveste værets virkning -4 5 38 27 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm