Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 -77 5 -72 -
16/02 kl 01 -94 5 -89 -
16/02 kl 02 -90 6 -84 -
16/02 kl 03 -63 8 -55 -
16/02 kl 04 -22 7 -15 -
16/02 kl 05 24 12 36 -
16/02 kl 06 59 12 71 -
16/02 kl 07 78 14 92 -
16/02 kl 08 79 16 95 -
16/02 kl 09 62 16 78 -
16/02 kl 10 32 19 51 -
16/02 kl 11 -7 18 11 -
16/02 kl 12 -43 21 -22 -
16/02 kl 13 -65 21 -44 -
16/02 kl 14 -69 21 -48 -
16/02 kl 15 -54 19 -35 -
16/02 kl 16 -23 19 -4 -
16/02 kl 17 16 20 36 -
16/02 kl 18 52 20 72 -
16/02 kl 19 74 23 97 -
16/02 kl 20 81 25 106 -
16/02 kl 21 71 30 101 -
16/02 kl 22 46 32 78 -
16/02 kl 23 10 35 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 106 117 99 88
Laveste vannstand -111 -89 -36 -30 -57
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm