Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 -73 -69 -72 -
16/02 kl 01 -92 -87 -89 -
16/02 kl 02 -85 -79 -84 -
16/02 kl 03 -58 -52 -55 -
16/02 kl 04 -18 -12 -15 -
16/02 kl 05 33 40 36 -
16/02 kl 06 68 76 71 -
16/02 kl 07 88 95 92 -
16/02 kl 08 88 96 95 -
16/02 kl 09 73 81 78 -
16/02 kl 10 49 56 51 -
16/02 kl 11 8 18 11 -
16/02 kl 12 -27 -17 -22 -
16/02 kl 13 -49 -38 -44 -
16/02 kl 14 -54 -43 -48 -
16/02 kl 15 -38 -27 -35 -
16/02 kl 16 -6 10 -4 -
16/02 kl 17 31 46 36 -
16/02 kl 18 66 87 72 -
16/02 kl 19 89 108 97 -
16/02 kl 20 99 119 106 -
16/02 kl 21 92 108 101 -
16/02 kl 22 68 84 78 -
16/02 kl 23 34 50 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 119 125 113 102
Laveste vannstand -111 -92 -42 -35 -65
Avvik gult nivå -69 -53 -47 -59 -70
Avvik orange nivå -85 -69 -63 -75 -86
Avvik rødt nivå -98 -82 -76 -88 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm