Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -29 38 9 -
17/02 kl 01 -60 38 -22 -
17/02 kl 02 -76 40 -36 -
17/02 kl 03 -74 40 -34 -
17/02 kl 04 -54 42 -12 -
17/02 kl 05 -21 43 22 -
17/02 kl 06 16 45 61 -
17/02 kl 07 46 47 93 -
17/02 kl 08 65 45 110 -
17/02 kl 09 69 48 117 -
17/02 kl 10 58 46 104 -
17/02 kl 11 34 49 83 -
17/02 kl 12 2 46 48 -
17/02 kl 13 -29 48 19 -
17/02 kl 14 -52 50 -2 -
17/02 kl 15 -59 50 -9 -
17/02 kl 16 -51 52 1 -
17/02 kl 17 -28 50 22 -
17/02 kl 18 3 53 56 -
17/02 kl 19 34 53 87 -
17/02 kl 20 57 54 111 -
17/02 kl 21 67 50 117 -
17/02 kl 22 63 51 114 -
17/02 kl 23 46 46 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 106 117 99 88
Laveste vannstand -111 -89 -36 -30 -57
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm