Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -2 14 9 -
17/02 kl 01 -31 -13 -22 -
17/02 kl 02 -42 -25 -36 -
17/02 kl 03 -42 -25 -34 -
17/02 kl 04 -21 -5 -12 -
17/02 kl 05 10 27 22 -
17/02 kl 06 50 70 61 -
17/02 kl 07 82 101 93 -
17/02 kl 08 102 122 110 -
17/02 kl 09 105 125 117 -
17/02 kl 10 94 113 104 -
17/02 kl 11 72 90 83 -
17/02 kl 12 40 59 48 -
17/02 kl 13 10 30 19 -
17/02 kl 14 -13 8 -2 -
17/02 kl 15 -18 3 -9 -
17/02 kl 16 -10 10 1 -
17/02 kl 17 15 34 22 -
17/02 kl 18 45 63 56 -
17/02 kl 19 75 93 87 -
17/02 kl 20 98 115 111 -
17/02 kl 21 107 124 117 -
17/02 kl 22 106 124 114 -
17/02 kl 23 84 103 92 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 119 125 113 102
Laveste vannstand -111 -92 -42 -35 -65
Avvik gult nivå -69 -53 -47 -59 -70
Avvik orange nivå -85 -69 -63 -75 -86
Avvik rødt nivå -98 -82 -76 -88 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm