Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
17/02 kl 00 - 9 10 11
17/02 kl 01 - -22 -21 -19
17/02 kl 02 - -36 -33 -32
17/02 kl 03 - -34 -31 -31
17/02 kl 04 - -12 -8 -8
17/02 kl 05 - 22 26 23
17/02 kl 06 - 61 65 64
17/02 kl 07 - 93 96 95
17/02 kl 08 - 110 115 115
17/02 kl 09 - 117 121 121
17/02 kl 10 - 104 110 107
17/02 kl 11 - 83 89 86
17/02 kl 12 - 48 54 51
17/02 kl 13 - 19 25 23
17/02 kl 14 - -2 1 0
17/02 kl 15 - -9 -2 -5
17/02 kl 16 - 1 5 3
17/02 kl 17 - 22 30 26
17/02 kl 18 - 56 59 58
17/02 kl 19 - 87 91 89
17/02 kl 20 - 111 112 112
17/02 kl 21 - 117 121 118
17/02 kl 22 - 114 116 114
17/02 kl 23 - 92 94 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 102 106 117 99 88
Max. fra modell: 14/02 12 104 109 121 107 87
Max. fra modell: 14/02 00 103 107 121 101 73
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm