Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 27 43 38 -
17/02 kl 01 29 47 38 -
17/02 kl 02 34 51 40 -
17/02 kl 03 32 49 40 -
17/02 kl 04 33 49 42 -
17/02 kl 05 31 48 43 -
17/02 kl 06 34 54 45 -
17/02 kl 07 36 55 47 -
17/02 kl 08 37 57 45 -
17/02 kl 09 36 56 48 -
17/02 kl 10 36 55 46 -
17/02 kl 11 38 56 49 -
17/02 kl 12 38 57 46 -
17/02 kl 13 39 59 48 -
17/02 kl 14 39 60 50 -
17/02 kl 15 41 62 50 -
17/02 kl 16 41 61 52 -
17/02 kl 17 43 62 50 -
17/02 kl 18 42 60 53 -
17/02 kl 19 41 59 53 -
17/02 kl 20 41 58 54 -
17/02 kl 21 40 57 50 -
17/02 kl 22 43 61 51 -
17/02 kl 23 38 57 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 35 54 46 27
Laveste værets virkning -4 5 38 27 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm