Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 17 46 63 -
18/02 kl 01 -16 43 27 -
18/02 kl 02 -45 40 -5 -
18/02 kl 03 -63 40 -23 -
18/02 kl 04 -66 36 -30 -
18/02 kl 05 -52 36 -16 -
18/02 kl 06 -26 33 7 -
18/02 kl 07 7 34 41 -
18/02 kl 08 37 33 70 -
18/02 kl 09 58 32 90 -
18/02 kl 10 67 32 99 -
18/02 kl 11 61 33 94 -
18/02 kl 12 41 33 74 -
18/02 kl 13 12 32 44 -
18/02 kl 14 -19 34 15 -
18/02 kl 15 -45 32 -13 -
18/02 kl 16 -58 31 -27 -
18/02 kl 17 -55 31 -24 -
18/02 kl 18 -39 30 -9 -
18/02 kl 19 -11 30 19 -
18/02 kl 20 19 29 48 -
18/02 kl 21 45 29 74 -
18/02 kl 22 61 29 90 -
18/02 kl 23 63 27 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 106 117 99 88
Laveste vannstand -111 -89 -36 -30 -57
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm