Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 57 74 63 -
18/02 kl 01 18 36 27 -
18/02 kl 02 -13 6 -5 -
18/02 kl 03 -30 -9 -23 -
18/02 kl 04 -35 -15 -30 -
18/02 kl 05 -22 -1 -16 -
18/02 kl 06 1 22 7 -
18/02 kl 07 34 57 41 -
18/02 kl 08 62 84 70 -
18/02 kl 09 82 105 90 -
18/02 kl 10 91 113 99 -
18/02 kl 11 85 107 94 -
18/02 kl 12 67 88 74 -
18/02 kl 13 37 59 44 -
18/02 kl 14 8 30 15 -
18/02 kl 15 -20 0 -13 -
18/02 kl 16 -33 -13 -27 -
18/02 kl 17 -30 -11 -24 -
18/02 kl 18 -16 3 -9 -
18/02 kl 19 11 30 19 -
18/02 kl 20 40 58 48 -
18/02 kl 21 65 83 74 -
18/02 kl 22 79 98 90 -
18/02 kl 23 80 97 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 119 125 113 102
Laveste vannstand -111 -92 -42 -35 -65
Avvik gult nivå -69 -53 -47 -59 -70
Avvik orange nivå -85 -69 -63 -75 -86
Avvik rødt nivå -98 -82 -76 -88 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm