Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 40 57 46 -
18/02 kl 01 34 52 43 -
18/02 kl 02 32 51 40 -
18/02 kl 03 33 54 40 -
18/02 kl 04 31 51 36 -
18/02 kl 05 30 51 36 -
18/02 kl 06 27 48 33 -
18/02 kl 07 27 50 34 -
18/02 kl 08 25 47 33 -
18/02 kl 09 24 47 32 -
18/02 kl 10 24 46 32 -
18/02 kl 11 24 46 33 -
18/02 kl 12 26 47 33 -
18/02 kl 13 25 47 32 -
18/02 kl 14 27 49 34 -
18/02 kl 15 25 45 32 -
18/02 kl 16 25 45 31 -
18/02 kl 17 25 44 31 -
18/02 kl 18 23 42 30 -
18/02 kl 19 22 41 30 -
18/02 kl 20 21 39 29 -
18/02 kl 21 20 38 29 -
18/02 kl 22 18 37 29 -
18/02 kl 23 17 34 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 35 54 46 27
Laveste værets virkning -4 5 38 27 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm