Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 50 27 77 -
19/02 kl 01 26 26 52 -
19/02 kl 02 -6 25 19 -
19/02 kl 03 -37 23 -14 -
19/02 kl 04 -58 23 -35 -
19/02 kl 05 -65 21 -44 -
19/02 kl 06 -55 21 -34 -
19/02 kl 07 -31 19 -12 -
19/02 kl 08 2 19 21 -
19/02 kl 09 35 17 52 -
19/02 kl 10 60 16 76 -
19/02 kl 11 72 16 88 -
19/02 kl 12 69 16 85 -
19/02 kl 13 50 14 64 -
19/02 kl 14 19 13 32 -
19/02 kl 15 -16 13 -3 -
19/02 kl 16 -46 11 -35 -
19/02 kl 17 -64 10 -54 -
19/02 kl 18 -66 9 -57 -
19/02 kl 19 -51 9 -42 -
19/02 kl 20 -22 8 -14 -
19/02 kl 21 12 7 19 -
19/02 kl 22 43 7 50 -
19/02 kl 23 63 9 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 102 106 117 99 88
Laveste vannstand -111 -89 -36 -30 -57
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm