Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 68 85 77 -
19/02 kl 01 44 60 52 -
19/02 kl 02 10 27 19 -
19/02 kl 03 -22 -5 -14 -
19/02 kl 04 -45 -26 -35 -
19/02 kl 05 -52 -31 -44 -
19/02 kl 06 -43 -23 -34 -
19/02 kl 07 -19 2 -12 -
19/02 kl 08 12 32 21 -
19/02 kl 09 45 66 52 -
19/02 kl 10 67 89 76 -
19/02 kl 11 81 102 88 -
19/02 kl 12 75 97 85 -
19/02 kl 13 55 76 64 -
19/02 kl 14 23 45 32 -
19/02 kl 15 -13 9 -3 -
19/02 kl 16 -42 -21 -35 -
19/02 kl 17 -63 -41 -54 -
19/02 kl 18 -65 -42 -57 -
19/02 kl 19 -52 -28 -42 -
19/02 kl 20 -25 1 -14 -
19/02 kl 21 8 34 19 -
19/02 kl 22 39 66 50 -
19/02 kl 23 58 84 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 103 119 125 113 102
Laveste vannstand -111 -92 -42 -35 -65
Avvik gult nivå -69 -53 -47 -59 -70
Avvik orange nivå -85 -69 -63 -75 -86
Avvik rødt nivå -98 -82 -76 -88 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm