Tid (NNT) Observert 15/02 00 14/02 12 14/02 00
19/02 kl 00 - 77 77 73
19/02 kl 01 - 52 49 47
19/02 kl 02 - 19 19 -
19/02 kl 03 - -14 -14 -
19/02 kl 04 - -35 -35 -
19/02 kl 05 - -44 -44 -
19/02 kl 06 - -34 -34 -
19/02 kl 07 - -12 -11 -
19/02 kl 08 - 21 21 -
19/02 kl 09 - 52 54 -
19/02 kl 10 - 76 77 -
19/02 kl 11 - 88 87 -
19/02 kl 12 - 85 83 -
19/02 kl 13 - 64 63 -
19/02 kl 14 - 32 - -
19/02 kl 15 - -3 - -
19/02 kl 16 - -35 - -
19/02 kl 17 - -54 - -
19/02 kl 18 - -57 - -
19/02 kl 19 - -42 - -
19/02 kl 20 - -14 - -
19/02 kl 21 - 19 - -
19/02 kl 22 - 50 - -
19/02 kl 23 - 72 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 15/02 00 102 106 117 99 88
Max. fra modell: 14/02 12 104 109 121 107 87
Max. fra modell: 14/02 00 103 107 121 101 73
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm