Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 18 35 27 -
19/02 kl 01 18 34 26 -
19/02 kl 02 16 33 25 -
19/02 kl 03 15 32 23 -
19/02 kl 04 13 32 23 -
19/02 kl 05 13 34 21 -
19/02 kl 06 12 32 21 -
19/02 kl 07 12 33 19 -
19/02 kl 08 10 30 19 -
19/02 kl 09 10 31 17 -
19/02 kl 10 7 29 16 -
19/02 kl 11 9 30 16 -
19/02 kl 12 6 28 16 -
19/02 kl 13 5 26 14 -
19/02 kl 14 4 26 13 -
19/02 kl 15 3 25 13 -
19/02 kl 16 4 25 11 -
19/02 kl 17 1 23 10 -
19/02 kl 18 1 24 9 -
19/02 kl 19 -1 23 9 -
19/02 kl 20 -3 23 8 -
19/02 kl 21 -4 22 7 -
19/02 kl 22 -4 23 7 -
19/02 kl 23 -5 21 9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 35 54 46 27
Laveste værets virkning -4 5 38 27 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm