Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
15/02 kl 01 59 -2 57 55
15/02 kl 02 90 -2 88 83
15/02 kl 03 139 -1 138 129
15/02 kl 04 195 -3 192 185
15/02 kl 05 239 -3 236 233
15/02 kl 06 262 -4 258 255
15/02 kl 07 262 -2 260 254
15/02 kl 08 241 -3 238 237
15/02 kl 09 204 -1 203 201
15/02 kl 10 157 1 158 158
15/02 kl 11 114 -1 113 111
15/02 kl 12 87 1 88 84
15/02 kl 13 84 0 84 84
15/02 kl 14 104 2 106 105
15/02 kl 15 143 -1 142 -
15/02 kl 16 191 2 193 -
15/02 kl 17 236 0 236 -
15/02 kl 18 263 -2 261 -
15/02 kl 19 268 2 270 -
15/02 kl 20 254 0 254 -
15/02 kl 21 221 5 226 -
15/02 kl 22 176 0 176 -
15/02 kl 23 129 6 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 274 285 267 256
Laveste vannstand 57 79 132 138 111
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm