Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
15/02 kl 01 57 57 57 55
15/02 kl 02 88 90 88 83
15/02 kl 03 132 136 138 129
15/02 kl 04 191 196 192 185
15/02 kl 05 231 236 236 233
15/02 kl 06 255 262 258 255
15/02 kl 07 254 259 260 254
15/02 kl 08 236 241 238 237
15/02 kl 09 200 205 203 201
15/02 kl 10 156 160 158 158
15/02 kl 11 113 116 113 111
15/02 kl 12 83 88 88 84
15/02 kl 13 82 87 84 84
15/02 kl 14 102 107 106 105
15/02 kl 15 141 146 142 -
15/02 kl 16 191 195 193 -
15/02 kl 17 233 236 236 -
15/02 kl 18 263 267 261 -
15/02 kl 19 266 271 270 -
15/02 kl 20 256 260 254 -
15/02 kl 21 220 225 226 -
15/02 kl 22 177 181 176 -
15/02 kl 23 129 134 135 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 287 293 281 270
Laveste vannstand 57 76 126 133 103
Avvik gult nivå -69 -53 -47 -59 -70
Avvik orange nivå -85 -69 -63 -75 -86
Avvik rødt nivå -98 -82 -76 -88 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm