Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 00 91 5 96 -
16/02 kl 01 74 5 79 -
16/02 kl 02 78 6 84 -
16/02 kl 03 105 8 113 -
16/02 kl 04 146 7 153 -
16/02 kl 05 192 12 204 -
16/02 kl 06 227 12 239 -
16/02 kl 07 246 14 260 -
16/02 kl 08 247 16 263 -
16/02 kl 09 230 16 246 -
16/02 kl 10 200 19 219 -
16/02 kl 11 161 18 179 -
16/02 kl 12 125 21 146 -
16/02 kl 13 103 21 124 -
16/02 kl 14 99 21 120 -
16/02 kl 15 114 19 133 -
16/02 kl 16 145 19 164 -
16/02 kl 17 184 20 204 -
16/02 kl 18 220 20 240 -
16/02 kl 19 242 23 265 -
16/02 kl 20 249 25 274 -
16/02 kl 21 239 30 269 -
16/02 kl 22 214 32 246 -
16/02 kl 23 178 35 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 270 274 285 267 256
Laveste vannstand 57 79 132 138 111
Avvik gult nivå -70 -66 -55 -73 -84
Avvik orange nivå -86 -82 -71 -89 -100
Avvik rødt nivå -99 -95 -84 -102 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm