Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 95 99 96 -
16/02 kl 01 76 81 79 -
16/02 kl 02 83 89 84 -
16/02 kl 03 110 116 113 -
16/02 kl 04 150 156 153 -
16/02 kl 05 201 208 204 -
16/02 kl 06 236 244 239 -
16/02 kl 07 256 263 260 -
16/02 kl 08 256 264 263 -
16/02 kl 09 241 249 246 -
16/02 kl 10 217 224 219 -
16/02 kl 11 176 186 179 -
16/02 kl 12 141 151 146 -
16/02 kl 13 119 130 124 -
16/02 kl 14 114 125 120 -
16/02 kl 15 130 141 133 -
16/02 kl 16 162 178 164 -
16/02 kl 17 199 214 204 -
16/02 kl 18 234 255 240 -
16/02 kl 19 257 276 265 -
16/02 kl 20 267 287 274 -
16/02 kl 21 260 276 269 -
16/02 kl 22 236 252 246 -
16/02 kl 23 202 218 213 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 271 287 293 281 270
Laveste vannstand 57 76 126 133 103
Avvik gult nivå -69 -53 -47 -59 -70
Avvik orange nivå -85 -69 -63 -75 -86
Avvik rødt nivå -98 -82 -76 -88 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm