Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 00 4 8 5 -
16/02 kl 01 2 7 5 -
16/02 kl 02 5 11 6 -
16/02 kl 03 5 11 8 -
16/02 kl 04 4 10 7 -
16/02 kl 05 9 16 12 -
16/02 kl 06 9 17 12 -
16/02 kl 07 10 17 14 -
16/02 kl 08 9 17 16 -
16/02 kl 09 11 19 16 -
16/02 kl 10 17 24 19 -
16/02 kl 11 15 25 18 -
16/02 kl 12 16 26 21 -
16/02 kl 13 16 27 21 -
16/02 kl 14 15 26 21 -
16/02 kl 15 16 27 19 -
16/02 kl 16 17 33 19 -
16/02 kl 17 15 30 20 -
16/02 kl 18 14 35 20 -
16/02 kl 19 15 34 23 -
16/02 kl 20 18 38 25 -
16/02 kl 21 21 37 30 -
16/02 kl 22 22 38 32 -
16/02 kl 23 24 40 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 6 35 54 46 27
Laveste værets virkning -4 5 38 27 7
Korreksjon av vannstandsdataene: +17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm